O'zbekiston "Milliy tiklanish" demokratik partiyasining Nizomi va Dasturi